Επιβεβαίωση

Σας ευχαριστούμε. Το αίτημα εξαίρεσής σας από αναλύσεις δεδομένων βρίσκεται υπό επεξεργασία.

Για να εξαιρεθείτε από τη διαδικασία ανωνυμοποίησης των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς ανάλυσης δεδομένων, συμπληρώστε στο παρακάτω πλαίσιο τον αριθμό της κάρτας Mastercard ή Maestro. Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε περισσότερους από έναν αριθμούς, όπως επισημαίνεται στη σελίδα επιβεβαίωσης.

Ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία περιέχουν ανεπαρκείς ή λανθασμένες πληροφορίες. Διορθώστε το πεδίο ή τα πεδία που επισημαίνονται με κόκκινο χρώμα για να συνεχίσετε.

Σφάλμα συστήματος

Συμπληρώστε έγκυρο αριθμό βασικού λογαριασμού (PAN) με 12 έως 19 ψηφία. Ένας έγκυρος αριθμός PAN αποτελείται από 12 έως 19 ψηφία. Σε περίπτωση που δεν έχετε έγκυρο αριθμό PAN, ζητήστε από την εκδούσα τράπεζα της κάρτας σας να σας παραχωρήσει έναν.

Συμπληρώστε έγκυρο captcha

* Υποχρεωτικό πεδίο